Peperomia argyreia, peperomia, watermelon plant, easy care plant, non-toxic plant, cat friendly plant, dog friendly plant, child friendly plant, indoor plant
Peperomia argyreia, peperomia, watermelon plant, easy care plant, non-toxic plant, cat friendly plant, dog friendly plant, child friendly plant, indoor plant

Peperomia argyreia $15

$15.00