Our Favourite Picks

Our weekly favourites to inspire you.
Alocasia 'Black velvet'
Alocasia 'Black velvet' $48.00 $48.00
Alocasia azlanii
Alocasia azlanii $98.00 $98.00
Alocasia dragon scale
Alocasia dragon scale $168.00 $168.00
Alocasia infernalis 'Black Magic'
Alocasia infernalis 'Black Magic' $68.00 $68.00
Size
Alocasia marcrorrhiza 'Stingray'
Alocasia marcrorrhiza 'Stingray' from $38.00 $68.00
Size
Alocasia polly
Alocasia polly $25.00 $25.00
Size
Alocasia sarawakensis 'Yucatan Princess'
Alocasia sarawakensis 'Yucatan Princess' from $68.00 $68.00
Size
Alocasia zebrina
Alocasia zebrina from $55.00 $55.00
Size
Hoya bella (Hanging pot)
Hoya bella (Hanging pot) $48.00 $48.00
Hoya coronaria pink (Hanging black pot)
Hoya coronaria pink (Hanging black pot) $38.00 $38.00
Hoya curtisii (Hanging pot)
Hoya curtisii (Hanging pot) $25.00 $25.00
Hoya linearis (hanging pot)
Hoya linearis (hanging pot) $48.00 $48.00
Begonia 'Red Ruby'
Begonia 'Red Ruby' $28.00 $28.00
Begonia maculata
Begonia maculata $38.00 $38.00
Calathea 'White fusion'
Calathea 'White fusion' $88.00 $88.00
Pilea Peperomoides
Pilea Peperomoides from $15.00 $28.00
Size
Maranta leuconeura kerchoveana
Maranta leuconeura kerchoveana $25.00 $25.00
Monstera adasonii (monkey leaf)
Monstera adasonii (monkey leaf) $30.00 $30.00
Size
Monstera delicosa 'Thai Constellation'
Monstera delicosa 'Thai Constellation' $280.00 $280.00
Size
Monstera karstenianum (Peruvian Monstera)
Monstera karstenianum (Peruvian Monstera) $18.00 $18.00